ENSTİTÜ

Erasmus

Erasmus programı, yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlanmaktadır. Polis Akademisi, 2004 yılında Avrupa Birliği Erasmus Üniversite Beyannamesini ve bu çerçevede Almanya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, İngiltere, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya, Portekiz, Finlandiya, Bosna Hersek, Karadağ ve İtalya’daki seçkin üniversitelerle karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.  Erasmus programı kapsamında akademisyenler, öğrenciler ve idari personel karşı üniversitelere kısa veya uzun süreli eğitimler için gönderilmiş olup yine bu kapsamda, yabancı öğrenci ve akademisyenler de akademimizde misafir edilmiştir.

 • MARBURG ÜNİVERSİTESİ ALMANYA
 • BRANDENBURG POLİS AKADEMİSİ ALMANYA
 • AŞAĞI SAKSONYA POLİS AKADEMİSİ ALMANYA
 • POLİS AKADEMİSİ ÇEK CUMHURİYETİ
 • SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ÇEK CUMHURİYETİ
 • KAMU HİZMETLERİ AKADEMİSİ ESTONYA
 • SALFORD ÜNİVERSİTESİ İNGİLTERE
 • KAMU GÜVENLİĞİ ÜNİVERSİTESİ MACARİSTAN
 • ULUSAL SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ POLONYA
 • SZCZYTNO POLİS YÜKSEKOKULU POLONYA
 • BRASOV ÜNİVERSİTESİ ROMANYA
 • MARIBOR ÜNİVERSİTESİ SLOVENYA
 • MAIA ENSTİTÜSÜ PORTEKİZ
 • LAUREA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ FİNLANDİYA
 • ULUSLAR ARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ BOSNA HERSEK
 • DONJA GORİCA ÜNİVERSİTESİ KARADAĞ
 • ROMA TRE ÜNİVERSİTESİ İTALYA