AKADEMİK KADRO

Akademik Kadro - Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı Başkanlığı

 • Ali Rıza TÖNGÜR

  Ali Rıza TÖNGÜR
  Prof. Dr. / Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı Başkanı

  • Lisans : İstanbul Üniversitesi - Hukuk
  • Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Doktora : İstanbul Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Çalışma Alanları : Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Ceza Genel Hükümleri, Sınıraşan Suçlar
 • Mustafa YAYLA

  Mustafa YAYLA
  Prof. Dr.

  • Lisans : Oxford Brookes Üniversitesi - İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü - İlahiyat İslam Hukuku ve Hukuk
  • Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi - İslam Hukuku / Tarihi
  • Doktora : Marmara Üniversitesi - İslam Hukuku
  • Çalışma Alanları : İç Güvenlik, Hukuk, İnsan Hakları, Polis Meslek Etiği
 • Ömer ÖZKAYA

  Ömer ÖZKAYA
  Doç. Dr.

  • Lisans : Gazi Üniversitesi - Kamu Yönetimi
  • Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi - Kamu Yönetimi
  • Doktora : Polis Akademisi - Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi
  • Çalışma Alanları : Anayasa Hukuku, Kentleşme ve Çevre, Göç - İltica, Güvenlik, İdare Hukuku Yerel Yönetimler
 • Deniz ACARAY

  Deniz ACARAY
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Hukuk
  • Yüksek Lisans : Varşova Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Çalışma Alanları : Genel Kamu Hukuku, Devlet, İnsan Hakları, Anayasa, Jeopolitik, Sivil Toplum, Liderlik, Siyasal Katılma, Uluslararası Hukuk
 • Ülgen ASLAN DÜZGÜN

  Ülgen ASLAN DÜZGÜN
  Dr. Öğr. Üyesi

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Hukuk
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Özel Hukuk
  • Doktora : Ankara Üniversitesi - Özel Hukuk
  • Çalışma Alanları : Hukuk, Özel Hukuk, Ticaret Hukuku, Trafik Hukuku, Sorumluluk Hukuku
 • Kevser Begüm İSBİR

  Kevser Begüm İSBİR
  Doç. Dr.

  • Lisans : Ankara Üniversitesi - Hukuk
  • Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Doktora : Gazi Üniversitesi - Kamu Hukuku
  • Çalışma Alanları : İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İdari Yaptırımlar, Kamu Tüzel Kişiliği, Kamu İhale Hukuku, Göç Kolluğu, Yenilenebilir Enerji Hukuku, Akıllı Şehirler, Kişisel Verilerin Korunması
 • Günizi Ceren KOCA

  Günizi Ceren KOCA
  Öğr.Gör.

  • Lisans : İstanbul Bilgi Üniversitesi - Psikoloji
  • Yüksek Lisans : Başakşehir Üniversitesi - Klinik Psikoloji
  • Çalışma Alanları : Ergen Psikolojisi, Ergenlerde Sapma Davranışları, Bağlanma Teorisi