ENSTİTÜ

Araştırma Merkezleri

  Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Hakkında 
2007 yılında kurulan Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi, başta polislik olmak üzere ülkemizde iç güvenlik konusunda verilmekte olan eğitim modelleri ile güvenlik alanında çağdaş yönetim modellerini araştırmak ve bu alanda literatüre bilimsel katkı sunmayı hedeflemektedir. 
Misyon 
Polislik mesleğinde lider yöneticilerin yetişmesi ve iç güvenlikte mesleki eğitimin modern bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için gerekli ulusal ve uluslararası bilimsel ve akademik çalışmaların yapılmasına destek sağlamak. 
Vizyon 
İç güvenliğin modern dünya koşullarına uygun ve etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi için gerekli eğitim ve yönetim modellerinin geliştirilmesine bilimsel katkı sunmaktır.
İletişim 
Telefon    : +90 312 462 90 78

E-posta    : E-posta: polisakademisi@pa.edu.tr 
Adres    : Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe / ANKARA

 

  Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü


Hakkında
2007 yılında kurulan Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi, güvenlik ve ceza adaleti sistemlerinde suç önleme, suçla mücadele ve değişen suç algılarını tespit etme amaçlı bilimsel veri toplayan ve analiz eden, politika yapıcılara ve uygulayıcılarına alternatif politika önerilerinde bulunan bir araştırma merkezidir. 
Misyon 
Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi, kriminolojinin ülkemizde müstakil bir bilim olarak yerleşmesi, ceza adaleti alanında yapılacak çalışmaların yaygınlaşması adına bilimsel birikime katkı yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki yaygın suç araştırma ve kriminoloji çalışmalarına, eleştirel bir bakışla yeni ve çağdaş perspektifler kazandırmayı hedeflemektedir.  
Vizyon 
Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi, alanında gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, yayınlar, raporlar yoluyla sık sık araştırmacıların ve politika yapıcıların başvurdukları bir merkez olmayı hedeflemektedir. 
İletişim 
Polis Akademisi Başkanlığı
Telefon: 0 312 4629060 
E-posta: polisakademisi@pa.edu.tr
Adres: Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi 
Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe / ANKARA

  Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Hakkında: 
Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi, (UTGAM), 2015 yılı içerisinde, faaliyetlerine başlamış olup; Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir.
Her biri alanında uzman araştırmacılardan oluşan ve akademik kadrosuyla hizmet veren UTGAM, teoriyle pratiği bütünleştirerek özellikle politika yapıcılara, karar vericilere ve uygulamacılara terörizm ve terörizmle mücadele başta olmak üzere radikalizm, radikalizmle mücadele, göçmen kaçakçılığı, aşırıcılık ve aşırılıkla mücadele gibi küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren alanlarda bilgi üretiminde bulunmaktadır.
Bu çerçevede, ulusal ve uluslararası bilgi üreten araştırma merkezleri ve güvenlik aktörleriyle işbirliğini geliştiren UTGAM, bugüne kadar pek çok seminer, çalıştay, konferans ve sempozyum organize etmiştir. UTGAM ayrıca yayınları ve raporlarıyla da topluma ve güvenlik aktörlerinin bilgi birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.
    
Misyon: 
UTGAM, ulusal ve uluslararası güvenlik açısından klasik/geleneksel ve yeni güvenlik tehditleriyle mücadele konusunda bilimsel araştırmalar ve analizler yaparak çözüm önerileri üretmeyi öncelikli hedefleri arasında görmektedir. Merkez olarak misyonumuz, ulusal ve uluslararası alanda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve düşünce kuruluşları arasında bir sinerji oluşturarak güven toplumunun inşasına katkıda bulunmaktır.
Vizyon: 
UTGAM olarak vizyonumuz, ulusal, bölgesel ve uluslararası güvenlik alanında teori ile pratiği bir araya getirecek projeler üretmek, bilimsel yayınlarla “Türkiye modelini” oluşturarak, dünyada hızla değişen ve dönüşen güvenlik riskleri karşısında dinamik mücadele stratejileri geliştirmek ve bunları yaygınlaştırmaktır.
İletişim: 
Polis Akademisi Başkanlığı
Telefon: 0 312 462 90 35 
E-posta: polisakademisi@pa.edu.tr / polisakademisi@egm.gov.tr
Adres: Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi  Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe / ANKARA

 

  Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Hakkında  
2014 yılından itibaren faaliyete geçen Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü kolluk tarihi kapsamında polis, istihbarat, güvenlik ve asayiş tarihleri gibi konularda bir dizi sempozyum, bilimsel yayın, proje, seminer, çalıştay ve kurs gibi bir takım etkinlikler düzenleyerek polis tarihi literatürüne ve kültürüne katkı sağlamak üzere kurulmuştur. 
Misyon 
Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü kazanılan birikimleri yayın,seminer, çalıştay, konferans ve eğitim aracılığıyla hedef kitleye ulaştırılması hedeflenmektedir.
Vizyon 
Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi, alanında gerçekleştirildiği bilimsel çalışmalar, yayınlar, raporlar yoluyla zengin bir arşive sahip olmak ve araştırmacıların sık sık başvurdukları ihtisas merkezi olmayı hedeflemektedir.
İletişim: 
Polis Akademisi Başkanlığı 
Telefon: 0 312 462 90 50 
E-posta: polisakademisi@pa.edu.tr 
Adres: Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe / ANKARA

 

  Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Hakkında 
2014 yılında kurulan Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi , toplumsal güvenlik ve daha özelde sınır güvenliği alanında kritik bir öneme sahip olan göç konusuyla ilgili her tür  bilimsel veri toplayan ve analiz eden, politika yapıcılara ve uygulayıcılarına alternatif politika önerilerinde bulunan bir araştırma merkezidir.  
Misyon 
Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi , ülkemizde farklı disiplinlerde sıkça ele alınan göç ve mültecilik konusunu güvenlikle ilişkili olarak ele alan bilimsel yazının gelişmesine katkı yapmayı amaçlamaktadır. Dahası, ülkemizin en öncelikli güvenlik meselelerinden biri olan göç ve mültecilik konularında ilgili devlet kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına her tür tavsiye niteliğinde bilimsel raporlar hazırlamayı hedeflemektedir.
 Vizyon 
Stratejik olarak göç yolları üzerinde olan ülkemiz, sığınmacılar, göçmenler, mülteciler için hem bir transit ülke hem de hedef ülkedir. Ayrıca, kentleşme oranının hızlı bir şekilde artması, ülkemizde iç göçler konusunu da önemli hale getirmektedir. Bu anlamda, göç politikaları, ülkemizin güvenliği konusunda ciddi öneme sahiptir. 
Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi, bu doğrultuda, gelecekte, iç ve dış göç, göçmenlik, sınır güvenliği ve yönetimi, sığınmacılık, mültecilik gibi konularda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar, yayınlar, raporlar yoluyla sık sık araştırmacıların ve politika yapıcıların başvurdukları bir merkez olmayı hedeflemektedir. 
İletişim 
Polis Akademisi Başkanlığı
Telefon: 0 312 462 90 58 
E-posta: E-posta: polisakademisi@pa.edu.tr 
Adres: Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 
Göç ve Sınır Güvenliği  Araştırma Merkezi Müdürlüğü 
 Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe / ANKARA