ENSTİTÜ

Hakkımızda

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 2001 yılında lisansüstü eğitim öğretim vermek üzere kurulmuştur. Enstitümüzde 4 Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde 2 ’si İngilizce olmak üzere 9 Tezli Yüksek Lisans Programı, 1 Tezsiz Yüksek Lisans Programı (PAEM) ve 1 ’i İngilizce olmak üzere 4 Doktora programı bulunmaktadır. Enstitümüz, Polis Akademisi ve bağlı eğitim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamayı, güvenlik alanında uzman personel yetiştirmeyi ve güvenlik çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde akademik katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsüne bağlı 5 Araştırma Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır. Araştırma Merkezi Müdürlüklerinin amacı güvenliği ilgilendiren alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma, araştırma, proje, yayın ve etkinlikler yapmak, bu alana yönelik strateji ve politikalar geliştirmek ve bunları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır.
Araştırma Merkezi Müdürlükleri, eğitim programları kapsamında bilimsel analizler üreterek, elde ettiği verileri beraber çalıştığı kurum ve enstitülerle paylaşmak ve milli güvenlikle ilgili tez ve modelleri sunmak amacıyla araştırma sahalarına odaklanmıştır.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Enstitü Sekreterine bağlı olarak çalışan Eğitim ve Yönetim Şube Müdürlüğü ve Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü olmak üzere iki Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Eğitim ve Yönetim Şube Müdürlüğü lisansüstü eğitim ve öğretim, Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü ise Araştırma Merkezi Müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir.