ENSTİTÜ

Faaliyet Alanları

Enstitü Faaliyet Alanları

 • İlgili bilim dallarında lisansüstü eğitim öğretim yapmak,
 • Akademi için öğretim elemanı yetiştirmek,
 • Bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 • Akademik danışmanlık hizmetleri yapmak,
 • Bilimsel toplantı, sempozyum, konferans, seminer düzenlemek,
 • Güvenlik personeline, ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve yönetim nosyonu kazandırmak amacı ile eğitim öğretim vermek kurs ve sertifika programları düzenlemek,
 • Başkanlığın direktifleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak

 

Lisansüstü Programlar

 • Ceza Adaleti Anabilim Dalı
  • Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı
 • Suç Araştırmaları Anabilim Dalı
  • Suç Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
  • Kriminoloji ve Suç Önleme Yüksek Lisans Programı
 • Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı
  • Uluslararası Güvenlik Doktora Programı
  • Uluslararası Güvenlik İngilizce Doktora Programı
  • Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans Programı
  • Uluslararası Güvenlik İngilizce Yüksek Lisans Programı
  • Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Yüksek Lisans Programı
 • Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı
  • Kamu Güvenliği Doktora Programı
  • Kamu Güvenliği Yüksek Lisans Programı
  • İstihbarat Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
  • İstihbarat Araştırmaları İngilizce Yüksek Lisans Programı
  • Güvenlik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı