ENSTİTÜ

Giriş Koşulları

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı için kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Sıra Tezli Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Puanı ALES (Sözel/EA) I. Öğretim Kontenjan II. Öğretim Kontenjan
1 Kamu Güvenliği 55 70 10 10
2 İstihbarat Araştırmaları 55 70 10 10
3 İstihbarat Araştırmaları (İngilizce) 80 70 10 10
4 Suç Araştırmaları 55 70 10 10
5 Ceza Adaleti 55 70 10 10
6 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 80 70 10 10
7 Uluslararası Güvenlik 55 70 10 10

 

 

Sıra Doktora Programları Yabancı Dil Puanı ALES(Sözel- EA) Kontenjan I. Öğretim
1 Kamu Güvenliği 60 70 10
2 Uluslararası Güvenlik 60 70 10
3 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 80 70 10
4 Suç Araştırmaları  60 70 10

 

Yüksek Lisans Programlarına başvuranların lisans, doktora programlarına başvuranların yüksek lisans, derecelerini aşağıdaki bölümlerden/programlardan almış olması şartı aranır:

• Antropoloji                                                            • Medya ve İletişim
• Avrupa Birliği İlişkileri                                         • Politika ve Ekonomi
• Basın ve Yayın                                                      • Psikoloji
• Coğrafya                                                               • Radyo ve Televizyon
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri             • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

• Ekonometri                                                            • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
• Ekonomi                                                                • Sanat ve Sosyal Bilimleri Programları
• Ekonomi ve Finans                                                • Sinema ve Televizyon
• Enerji Yönetimi                                                     • Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler
• Felsefe                                                                   • Siyasal Bilimi
• Gazetecilik                                                             • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
• Halkla İlişkiler                                                       • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
• Halkla İlişkiler ve Gazetecilik                               • Sosyal ve Siyasal Bilimler
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım                                     • Sosyal Politika

• Hukuk                                                                    • Sosyoloji
• İktisat                                                                     • Şehir ve Bölge Planlama
• İlahiyat                                                                   • Tarih
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                        • Uluslararası Ekonomi

   Diğer Programları                                                  • Uluslararası Ekonomik İlişkiler
• İletişim                                                                    • Uluslararası Finans
• İletişim Bilimleri                                                    • Uluslararası İlişkiler
• İnsan ve Toplum Bilimleri                                     • Uluslararası Ticaret
• İstatistik                                                                  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

• İşletme                                                                    • Yeni Medya ve Gazetecilik
• İşletme Yönetimi                                                    • Yeni Medya ve İletişim
• Kamu Yönetimi                                                      • Yerel Yönetimler
• Kültür ve İletişim Bilimleri                                    • Yönetim Bilimleri Programları
• Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler                • Güvenlikle İlgili Programlar
• Maliye

 

Başvuru Tarihleri 03 - 28 Haziran 2024
Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü /ANITTEPE
Mülakat Sınav Tarihleri 08 - 12 Temmuz 2024
Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri 16 - 20 Eylül 2024
Güz Yarıyılı Başlangıcı 30 Eylül 2024

 

 

 • Programlara başvurular şahsen yapılacaktır.

Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais.pa.edu.tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple https://ais.pa.edu.tr üzerinden başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır.

 

 • Yukarıdaki her bir program için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.
 • Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerde, bir başka yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olma şartı aranır. Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitünün yazılı iznini ibraz ederek Enstitümüze başvuruda bulunabilirler. Bu talep sahipleri arasından Enstitümüz seçim yaparak özel öğrencileri belirler. Bu statüde ders alabilecek kişi sayısı her bir program için 3 (üç) öğrenci ile sınırlıdır.
 • Aday, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.
 • Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir. Güvenlik Bilimleri Enstitüsündeki lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir.
 • Adaylardan, lisansüstü programlara başvurularda 03 Haziran 2019 tarihinde veya sonrasında açıklanan ALES veya GRE/GMAT sonucu kabul edilecektir.
 • Doktora programından mezun olup yüksek lisans programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayın ALES puanı not hesaplanmasında 70 olarak hesaplanır.

 

TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 1) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması),

 • Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş olan adayların öğrenci belgeleri ile başvuruları alınır. Diploma veya Mezuniyet belgesini kesin kayıt ve ders seçme işlemleri süresi içerisinde ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.
 • 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programına başvurabilir.
 • Yurtdışından alınan diplomalarda YÖK tarafından verilen denklik belgesi.

2) Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır),

3) Niyet Mektubu (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.),

4) Türkçe yüksek lisans ve doktora programı başvurularında; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)

 • Başvurularda, sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil sınavları için, 03 Haziran 2019 tarihinde veya sonrasında açıklanan sınav sonuçları kabul edilecektir.
 • Yüksek lisans programlarına başvurularda, lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.
 • İngilizce tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan sadece İngilizce dilinde sınav sonuç belgesi kabul edilecektir.

5) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,

6) Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

7) Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,

8) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,

9) 250 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont,

10) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adayların başvuruları, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere kabul edilecektir.

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi ile not döküm belgesi (Transkript), (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması),

2) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)

3) Pasaportun aslı ve fotokopisi,

4) Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından verilen tanıma belgesi,

5) Türkçe yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge,

 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylardan Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.

6) İngilizce lisansüstü programlara başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi,

 • Lisans veya başka bir lisansüstü programı İngilizce dilinde tamamlamış olan adaylardan İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz.
 • İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.

7) Programlara başvurularda, sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için sonuç açıklanma tarihi 03 Haziran 2019 ve sonrası olan sonuç belgeleri kabul edilecektir.

8) Doktora programlarına başvurularda anadillerinden farklı olmak üzere, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)

9) 250 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.

10) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması),
 2. Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitünün Yönetim Kurulu Kararı ve öğrenci belgesi,
 3. Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi,
 4. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,
 5. 500 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

 

BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ

  Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü
  IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası)

  *Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

 

 • Ad-Soyad,
 • T.C. /Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası ve
 • "GBE Başvuru Ücreti" ibaresinin yazılması gerekmektedir.