DUYURULAR

2. ULUSLARARASI SUÇ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU -Çocuk Suçluluğunda Önleyici ve Koruyucu Yaklaşımlar- BİLDİRİ ÇAĞRISI 18-19 Ekim 2024 Ankara, Türkiye
  04 Nisan 2024

Polis Akademisi, 18-19 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara’da “Çocuk Suçluluğunda Önleyici ve Koruyucu Yaklaşımlar” temalı “2. Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu”na ev sahipliği yapacaktır. Sempozyumun misyonu akademisyenler, uygulayıcılar ve öğrenciler için çocuk suçluluğunda suç önleme, koruyucu yaklaşımlar, iyi uygulamalar ve politikalarla ilgili çalışmaları paylaşmak için bir platform sağlamaktır. Sempozyumda aynı zamanda bir mağdur olarak çocukla ilgili çalışmaların da paylaşılması hedeflenmektedir. Sempozyum Türkiye’den ve yurtdışından birçok akademisyen, uygulayıcı ve öğrenciyi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

 

Sempozyumda yer alacak alt temalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

• Mükerrer Çocuk Suçluluğu

• Çocuğun Suçluluğunda Psikososyal ve Nörogelişimsel Faktörler

• Akran Zorbalığı ve Önleme Stratejileri

• Çocuklarda Antisosyal Davranışların Önlenmesi

• Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi

• Çocuğa Yönelik Suçlar ve Önleme Stratejileri

• Çocuk Suçluluğunda Ceza Uygulamalarının Değerlendirilmesi

• Çocuk Suçluluğu ve Rehabilitasyon Çalışmaları

• Çocuklarda Suç Davranışı ve Antisosyal Davranışlara Yönelik Risk Değerlendirmesi

• Çocuk Suçluluğunda Kurumsal Gelişim: Önlemlerin Uygulanması ve Kurumların Geliştirilmesi

 

Başvuru Bilgileri:

 

Bildiriler nitelikli, daha önce yayımlanmamış ve bilimsel araştırma ve yayın yöntemlerine uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Alan araştırması veya teorik çalışmalar olabileceği gibi bireysel, kurumsal ve toplumsal deneyimlere dayalı uygulamalı/deneysel (olgu sunumu niteliğinde) çalışmalar da gönderilebilir. Gönderilen tüm özetler ve ardından kabul alan tüm bildiriler sempozyumun bilimsel standartlarını korumak amacıyla hakemlere yönlendirilecektir. Sempozyum Organizasyon Komitesi’ne 15 Haziran 2024 tarihine kadar gönderilmesi gereken bildiri geniş özetleri 500 kelimeyi geçmemeli ve (1) başlık, (2) bağlam ve hedefler, (3) yöntem, (4) sonuç ve alana katkıyı içermeli ve en az üç, en fazla beş anahtar kelime kullanılmalıdır. Hakem değerlendirmelerinin ardından kabul edilen bildirilerin tam metinleri APA 7 formatına uygun olarak yazılmalı ve 30 Eylül 2024 tarihine kadar gönderilmelidir. Tam metinler Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında; kaynaklar, ekler, şekiller vb. dahil en fazla 20 sayfa olacak şekilde yazılmalıdır. Tam metinde yer alacak özet ise 200 kelimeyi geçmemeli en az üç, en fazla beş anahtar kelime kullanılmalıdır. Bildiri özetlerinin ve kabul alanlar için tam metinlerin samer@pa.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

Önemli Tarihler:

 

Özetlerin gönderilmesi için son tarih: 15 Haziran 2024

Özet kabul veya ret bildirimi: 30 Haziran 2024

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 30 Eylül 2024

Sempozyum tarihi: 18-19 Ekim 2024

 

Sempozyum İletişim:

 

Programla ilgili sorular için Organizasyon Komitesi ile samer@pa.edu.tr e-posta adresi ile iletişime geçilebilir.

 

Önemli Bilgiler:

 

• Gönderilen tam metin bildiriler Polis Akademisi Yayınları tarafından hakem değerlendirmesi sonrası editörlü bir kitap olarak yayımlanacaktır.

• Yurt içinden katılımcıların Ankara dışından olması halinde (çok yazarlı olması durumunda ise ilk yazarın) ulaşımları ve konaklamaları Polis Akademisi tarafından karşılanacaktır. Yurt dışından gelecek katılımcılar ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri karşılayacak olmakla birlikte konferans sırasındaki öğle yemekleri ve kahve molaları yine PolisAkademisi tarafından sağlanacaktır.

 

Organizasyon Komitesi:

 

1. Prof. Dr. Sıtkı YILDIZ

2. Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇETİNÖZ (Koordinator)

3. Dr. Öğr. Üyesi Merve Reyhan BAYGELDİ

4. Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur ERDEMİR

5. Arş. Gör. Batuhan Çağrı ÖZMEN

6. Arş. Gör. Şeyda DEMİREL

7. Arş. Gör. Uluğhan ERGİN

8. Arş. Gör. Zeynep Melike ÖZDEMİR

 

Haber Paylaş