DUYURULAR

Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Girerken Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu Çağrı Metni
  24 Nisan 2023

28-29 Eylül 2023 Ankara, Türkiye
Polis Akademisi Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Polis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi “Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Girerken Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu”na ev sahipliği yapacaktır.
Sempozyumun amacı Türk Polis Teşkilatının tarihî gelişimi, teşkilat yapısı ve polislik faaliyetleriyle ilgili bilimsel çalışmaların paylaşılmasını sağlamaktır. Sempozyum Türkiye'den ve dünyadan birçok akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle birçok farklı disiplinden akademisyen ve araştırmacının Türk Polis Teşkilatıyla ilgili farklı konulardaki çalışmalarını sunmaları hedeflenmektedir.
Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olup simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır.
Sempozyuma bildirileri ile katılmak isteyenlerin konu başlıklarını, 500 kelimeyi geçmeyecek özetlerini ve 5 anahtar kelimeyi içeren metinleri MS Word formatında poltarmer@pa.edu.tr e-posta adresine 7 Temmuz 2023 tarihine kadar göndermeleri rica olunur.

Başvurular ve Önemli Tarihler:
7 Temmuz 2023 Cuma:        Özetlerin gönderilmesi için son tarih
17 Temmuz 2023 Pazartesi:    Özet kabul veya ret bildirimi
11 Ağustos 2023 Cuma:        Tam metinlerin teslimi için son tarih
28-29 Eylül Perşembe-Cuma:    Sempozyum tarihi

Bildirilerin İlgili Olması Gereken Konu Başlıkları

 •  Dönemlere Göre Türk Polis Tarihi
 • Tanzimat’tan Günümüze Türk Polis Teşkilatına İlişkin Mevzuat
 • Geçmişten Günümüze Türk Polis Teşkilatında Reform Çalışmaları
 • Yabancı Polis Teşkilatları ile Türk Polis Teşkilatının Karşılaştırılması
 • Türkiye’deki ve Dünyadaki Polisliğin Bugünkü ve Gelecekteki Eğilimleri
 • Kent Güvenliği Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Uluslararası Güvenlik Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Demokrasi, Hukuk Devleti ve Sivil Toplum Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Özgürlük ve İnsan Hakları Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Bürokrasinin Demokratik Denetimi ve Sivil Gözetimi Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Polislik Modelleri ve Stratejileri Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Suçla Mücadele Stratejileri Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Birimlerin Uzmanlaşması Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Yönetim Yaklaşımları Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Teknolojik Değişim ve Türk Polis Teşkilatı
 • Finansal Yönetim Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Türk Polis Teşkilatı ve Halkla İlişkiler
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişimi Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Tanzimat’tan Günümüze Polis Eğitiminin Tarihi
 • Polis Eğitim Modelleri Açısından Türk Polis Eğitimi
 • Polis Davranışı ve Kültürü Açısından Türk Polis Teşkilatı
 • Türk Polis Teşkilatı Personeliyle İlgili Biyografik veya Monografik Çalışmalar
 • Türk Polis Teşkilatıyla İlgili Edebî Eserlerin ve Film\Dizilerin İncelenmesi

Bildiri Metninin Genel Özellikleri
Bildiri Özetlerinin MS Word formatında poltarmer@pa.edu.tr e-posta adresine 7 Temmuz 2023 tarihinden önce gönderilmesi gerekmektedir.
Bildiri özetleri; çalışmanın içeriğini yansıtan bir başlıktan, çalışma konusu ile çalışmanın amacı ve kapsamını açıklayan metinden ve 5 anahtar kelimeden oluşmalıdır. Katılımcılar isimlerini, kurumlarını, unvanlarını ve iletişim bilgilerini içeren hususları özet metninin sonuna eklemelidir.
Tam metin olarak gönderilen bildiriler Polis Akademisi Yayınlarınca derleme eser olarak yayınlanacaktır. Bu nedenle metinlerin daha önce yayınlanmamış ve bilimsel yayın yöntemlerine uygun olması gerekmektedir. Tam metinlerin MS Word formatında poltarmer@pa.edu.tr e-posta adresine 11 Ağustos 2023 tarihinden önce gönderilmesi gerekmektedir.
Tam metinler Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, 1.5 satır aralığında, Giriş, Gövde Metni, Sonuç, Kaynaklar ve varsa Ekler, Şekiller vb. kısımları içermelidir. Çalışmalar tüm kısımlar dâhil 5.000 ile 10.000 kelime aralığında olmalıdır. Atıf ve Kaynakçanın Chicago Dipnot-Kaynakça Sistemine göre hazırlanması önem taşımaktadır.
Programla ilgili detaylı bilgi edinmek için poltarmer@pa.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Organizasyon Komitesi:
1- Doç. Dr. Salih Zeki HAKLI (Koordinatör)
2- Dr. Öğr. Üye. Ülkü Nur ZENGİN
3-  Dr. Öğr. Üye. Ahmet DEMİRDEN
4-  Mehmet DEMİRBAŞ Araştırma Görevlisi
5-  Emre ÖZTÜRK Araştırma Görevlisi
6- Alp Cenk ARSLAN Araştırma Görevlisi

Not:
- Gönderilen tam metin bildiriler derleme (editörlü) bir kitap olarak Polis Akademisi Yayınları tarafından basılacaktır.
- Katılım ücreti uygulanmayacaktır.
- Katılımcıların (çok yazarlı olması durumunda ise ilk yazarın) bütün ulaşım ve konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır. Organizasyondaki bütün katılımcılar için kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve oturumlar arasındaki ikramlar ücretsiz olarak sağlanacaktır.
Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Girerken Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu’nda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Saygı ve sevgilerimizle,
Sempozyum Ekibi.

Haber Paylaş