DUYURULAR

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINA 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI
  30 Aralık 2021

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımı için kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.
 

Sıra Tezli Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Puanı ALES
(Sözel/EA)
I. Öğretim Kontenjan II. Öğretim Kontenjan
1 Kamu Güvenliği 65 70 10 10
2 İstihbarat Araştırmaları 65 70 15 10
3 İstihbarat Araştırmaları (İngilizce) 80 70 15 10
4 Suç Araştırmaları 65 70 10 10
5 Ceza Adaleti 65 70 10 10
6 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 80 70 15 10
7 Uluslararası Güvenlik 65 70 15 10

 

Sıra Doktora Programları Yabancı Dil Puanı ALES
(Sözel- EA)
Kontenjan 
I. Öğretim
1 Kamu Güvenliği 70 70 10
2 Uluslararası Güvenlik 70 70 10
3 Uluslararası Güvenlik (İngilizce) 80 70 10

Yüksek lisans programlarına başvuranların lisans, doktora programlarına başvuranların yüksek lisans derecelerini aşağıdaki bölümlerden/programlardan almış olması şartı aranır: 
 

Antropoloji Maliye
Avrupa Birliği İlişkileri Medya ve İletişim
Basın ve Yayın Politika ve Ekonomi
Coğrafya Psikoloji
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Radyo ve Televizyon
Ekonometri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Ekonomi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Ekonomi ve Finans Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Enerji Yönetimi Sinema ve Televizyon
Felsefe Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler
Gazetecilik Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Halkla İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Sosyal ve Siyasal Bilimler
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sosyal Politika
Hukuk Sosyoloji
İktisadi ve İdari Bilimler Programları Şehir ve Bölge Planlama
İktisat Tarih
İlahiyat Uluslararası Ekonomi
İletişim Uluslararası Ekonomik İlişkiler
İletişim Bilimleri Uluslararası Finans
İnsan ve Toplum Bilimleri Uluslararası İlişkiler
İstatistik Yeni Medya ve Gazetecilik
İşletme Yeni Medya ve İletişim
İşletme Yönetimi Yerel Yönetimler
Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Programları
Kültür ve İletişim Bilimleri Güvenlikle İlgili Programlar
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler  
Siyaset Bilimi  


 

Başvuru Tarihleri 03-21 Ocak 2022
Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü /ANITTEPE
Mülakat Sınav Tarihleri 24 – 28 Ocak 2022
Kesin Kayıt ve Ders Seçimleri 07 – 11 Şubat 2022
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 21 Şubat 2022
Ders Ekle - Bırak 28 Şubat 2022

 

 Programa başvurular şahsen yapılacaktır. 

  •   Adaylar başvuru tarihleri arasında açılacak olan https://ais.pa.edu.tr/ linkinden başvuru bilgi formunu doldurarak alacakları başvuru bilgi formu dökümünü istenen belgeler ile birlikte Enstitüye teslim edeceklerdir. Herhangi bir sebeple https://ais.pa.edu.tr üzerinden başvuru yapamayan adaylar ile yabancı uyruklu adayların başvuruları şahsen Enstitüde yapılacaktır.

 

 Yukarıdaki her bir program için en fazla 3 kişilik özel öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. 

  •   Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyenlerde, bir başka yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olma şartı aranır. Başka bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programa kayıtlı olan kişiler, yukarıdaki programlardan ders almak üzere, kayıtlı oldukları Enstitü'nün yazılı iznini ibraz ederek Enstitümüze başvuruda bulunabilirler. Bu talep sahipleri arasından Enstitümüz seçim yaparak özel öğrencileri belirler. Bu statüde ders alabilecek kişi sayısı her bir program için 3 (üç) öğrenci ile sınırlıdır.


Aday, Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir. Başka bir lisansüstü programda kayıtlı olan adayların başvurusu alınır. Ancak yapılan mülakat sınavında başarılı olup kesin kaydı yapılan öğrencilerin kayıtlı olduğu diğer programdan ilişiğini kesmesi ve ilişiğini kestiğine dair belge getirmesi gerekmektedir.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsündeki lisansüstü programlara kesin kaydı yapılan öğrencilerden, başka bir lisansüstü programda kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kaydı silinir. 

TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve yanında fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması) 
Başvuru tarihleri içerisinde diploma veya mezuniyet belgesi henüz düzenlenmemiş olan adayların öğrenci belgeleri ile başvuruları alınır. Bu belgeleri gireceği mülakat sınavı tarihine kadar ibraz edemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır ve başvuru ücretleri iade edilmez.
06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programına başvurabilir.
Yurtdışından alınan diplomalarda YÖK tarafından verilen tanıma ve denklik belgesi.
2) Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı, (Transkript / not döküm belgesi 100’lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not ortalaması 100’lük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteye ait dönüşüm tablosunu ibraz etmemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır), 
3) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)
4) ALES veya GRE/GMAT Sonuç belgesi (10 Ocak 2017 tarihinde veya sonrasında açıklanan ALES sonuç belgeleri kabul edilecektir.)
Doktora programından mezun olup yüksek lisans programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz. Bu durumda adayın ALES puanı not hesaplanmasında 70 olarak hesaplanır. 
5) Türkçe yüksek lisans ve doktora programı başvurularında; YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.) 
Doktora programlarına başvurularda; sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi belirtilmeyen yabancı dil sınavları için, 10 Ocak 2017 tarihinde veya sonrasında açıklanan sınav sonuçları kabul edilecektir.
Yüksek lisans programlarına başvurularda, lisans veya başka bir lisansüstü programının tamamını yukarıda sayılan yabancı dillerde bitirmiş olan adaylardan yabancı dil şartı aranmaz.
İngilizce tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan sadece İngilizce dilinde sınav sonuç belgesi kabul edilecektir. 
6) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı aslı ve fotokopisi,
7) Askerlik Durum Belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),
8) Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup adaylar için görev belgesi,
9) Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlar için görev belgesi,
10) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont,
11) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya. 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
Ülkeleri tarafından aday olmalarında sakınca olmadığı bildirilen, şahsen müracaatta bulunan ve yapılacak mülakat sınavında başarılı olan adaylar, eğitim masrafları (iaşe, ibate, ulaşım vb.) kendilerince veya ülkelerince karşılanmak üzere ücretsiz olarak kabul edilecektir.
1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi ile not döküm belgesi (Transkript), (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması), 
2) Niyet mektubu, (Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. Örnek format, gbe.pa.edu.tr/formlardokumanlar.html adresinden temin edilebilir.)
3) Pasaportun aslı ve fotokopisi,
4) Başvurduğu programın türüne göre lisans veya yüksek lisansını Türkiye dışında yapmış olan adaylar için, YÖK tarafından verilen tanıma ve denklik belgesi,
5) Türkçe yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan Türkçe yeterlilik sınavı yapmakla görevli resmi kuruluşların yaptığı sınavlardan C1 düzeyinde başarı sağladığını gösterir belge, 
Lisans veya başka bir lisansüstü programı Türkçe dilinde tamamlamış adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.
6) İngilizce tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan İngilizce dilinde YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi, 
Lisans veya başka bir lisansüstü programı İngilizce dilinde tamamlamış olan adaylardan İngilizce tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil şartı aranmaz. 
İngilizce tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda Türkçe dil yeterlilik şartı aranmaz.
7) Doktora programlarına başvurularda anadillerinden farklı olmak üzere, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin herhangi birisinden olabilir.)
Doktora programlarına başvurularda, sınav sonuç belgesinde geçerlilik süresi bulunmayan sınavlar için sonuç açıklanma tarihi 10 Ocak 2017 ve sonrası olan sonuç belgeleri kabul edilecektir.
8) 50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka şubesinden alınan dekont.
9) Yarım kapaklı pembe renk karton dosya.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter/okul onaylı örneği ve fotokopisi, (Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için tezli yüksek lisans diploması) 

Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 31. Maddesi uyarınca kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı öğrenci belgesi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı.

Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi.
Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı/Pasaport aslı ve fotokopisi,
50 TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
 

BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ
Alıcı Adı: Gölbaşı Mal Müdürlüğü 
IBAN: TR 5600 0100 0743 0000 1000 5009 (Ziraat Bankası) 
*Banka şubelerinden alınan dekontun açıklama kısmında;

Ad-Soyad, 
T.C. /Yabancı Kimlik/Pasaport Numarası ve
"GBE Başvuru Ücreti" ibaresinin yazılması gerekmektedir.

Haber Paylaş