DUYURULAR

III. ULUSLARARASI GÖÇ KONFERANSI Göçmenlerin Geri Dönüşünde Zorluklar ve Yeni Başlangıçlar
  04 Temmuz 2024

1-2 Kasım 2024, Ankara Türkiye

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Göç küresel bağlamda insanlık tarihini şekillendiren en temel dinamiklerden birisidir. İlk insan topluluklarının kıtalar arası yolculuklarından keşifler çağının yeni dünyaları açığa çıkarmasına, sanayi devriminin ekonomik dinamikleri değiştirmesinden küreselleşmenin sınırları daha da aşındırmasına kadar olan bu tarihsel sürecin ana aktörleri aslında göçmenlerdir. Keşifler çağından sanayileşme dönemine ve küreselleşme çağına kadar uzanan bu engin tarihsel göç süreci, toplumların sosyo-ekonomik yapılarını, kültürel dokularını ve hatta politik sistemlerini derinden etkilemiştir. Bu süreç içerisinde, göç eden bireyler ve topluluklar, karşılaştıkları zorluklar ve fırsatlarla birlikte, ev sahibi toplumlarla etkileşimde bulunarak kültürel alışverişin ve sosyal entegrasyonun önünü açmış, böylece göçün sadece coğrafi bir hareketten çok daha fazlası olduğunu göstermişlerdir. Kimi zamanlarda göç eden topluluklar eski coğrafyalarına geri dönmek suretiyle yeni başlangıçlar yapmışlardır. Bu başlangıçlar beraberinde pek çok zorluğu taşımakla birlikte yeni fırsatları da barındırmaktadır. Türkiye, 2011 yılından itibaren, dünyada en fazla Suriyeliye geçici koruma statüsü sağlayarak ve birçok ülkeden göçmen nüfusu misafir ederek önemli bir rol üstlenmiştir. Ayrıca, göçmenlerin ülkelerine geri dönüşünde de aktif bir şekilde rol alarak, hem gönüllü geri dönüş programları düzenlemekte hem de bu sürecin güvenli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri yapmaktadır.

Bu bağlamda, Polis Akademisi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc) işbirliği ile göçmenlerin geri dönüşlerini farklı boyutlarıyla ele alacak bir konferans düzenlenecektir. 1-2 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak olan bu konferans; araştırmacıları, uygulayıcıları, politika yapıcıları ve uzmanları kendi bulgularını ve perspektiflerini paylaşmaya teşvik etmeyi hedeflemektedir

Türkçe ve İngilizce dillerinde sunulacak olan konferans, simultane tercüme hizmetiyle desteklenecektir. Katılımcıların, sunum başlıklarını ve 500 kelimeyi geçmeyen özetlerini MS Word formatında göndermeleri gerekmektedir. Gönderilecek başvuruların, çalışmanın ana fikrini net bir şekilde ortaya koyan bir başlık, sunumun konusu, amacı ve kapsamını açıklayan bir özet ve en az üç, en fazla beş anahtar kelime içermesi beklenmektedir. Ayrıca katılımcılar; isimlerini, bağlı oldukları kurum bilgisini, unvanlarını ve e-posta adreslerini başvuru dokümanlarında belirtmelidir.

Sunum tekliflerinin, aşağıda belirlenen konular çerçevesinde olması beklenmektedir:
1. Geri Dönüşte Ülke Politikaları
2. Geri Dönüş Motivasyonları

 • a. Onurlu Geri Dönüş
 • b. Uzlaşılmış Geri Dönüşler
 • c. Geri Dönüş ve İnsan Hakları
 • d. Geri Dönüşlerde Psikososyal Destek

3. Gönüllü Geri Dönüş Yolculuğu

 • a. Ulusal ve Uluslararası Hukuki Mevzuatta Geri Dönüş
 • b. Geri Dönüşte Dünyadan Örnekler
 • c. Geri Dönüşün Lojistiği
 • d. Güvenli Geri Dönüş
 • e. Yerel Halkın Geri Dönüşlere Yönelik Yaklaşımları
 • f. Geri Dönüşte Kadının Rolü
 • g. Geri Dönüş Sürecinde Çocukların Korunması
 • h. Hassas Grupların Geri Dönüşleri
 • i. Gönüllü Geri Dönüş ve Paydaşların Rolleri

4. Geri Dönüş ve Güvenlik

 • a. Gönüllü Geri Dönüşlerde Göç Rotaları
 • b. Gönüllü Geri Dönüşler ve Sınır Güvenliği
 • c. Geri Dönüş ve Kamu Düzeni

5. Geri Dönüş Sonrası Yeni Başlangıç

 • a. Geri Dönüş ve İstihdam
 • b. Geri Dönüş ve Eğitim/Sağlık
 • c. Geri Dönüş ve Barınma
 • d. Geri Dönüş ve Ekonomik Uyum (Re-Entegrasyon)
 • e. Geri Dönüş ve Çevre

6. Geri Dönüş ve Teknoloji

 • a. Geri Dönüşlerde Dijital Erişim ve Bilgi Erişimi
 • b. Geri Dönüş ve Yenilebilir Enerji Teknolojileri
 • c. Geri Dönüş Süreçlerinin İzlenmesinde Yapay Zekâ

 

Önemli Notlar:
Özet Gönderim Son Tarih: 15 Eylül 2024
Özetin ve tam metinlerin gönderileceği e-posta adresi: gockonferansi2024@gmail.com
Not: Yalnızca özetleri kabul edilenler yanıt alacaktır.
Kongre Tarihi: 1-2 Kasım 2024
Kongre Yeri: Ankara, Türkiye
Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 11 Kasım 2024
Yayınlanacak derleme kitapta yer almak isteyen yazarların kaynakça dahil 5000-7000 kelime aralığında bir tam metin planlaması yapması gerekmektedir.


Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Sıtkı YILDIZ
 • Prof. Dr. Yusuf Furkan ŞEN
 • Doç. Dr. Mustafa KARATAŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Merve Reyhan BAYGELDİ
 • Dr. Şenol UZUN
 • Göç Uzmanı Aykut EŞ
 • Arş. Gör. Dr. Alp Cenk ARSLAN
 • Arş. Gör. Batuhan Çağrı ÖZMEN
 • Arş. Gör. Doğukan TUNCAL
 • Arş. Gör. Melike Zeynep ÖZDEMİR
 • Arş. Gör. Uluğhan ERGİN

 

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi
Göç İdaresi Başkanlığı
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MiReKoc)


E-posta : gockonferansi2024@gmail.com
Tel : +90 (312) 462 88 31 (Merve Reyhan Baygeldi)

Haber Paylaş