DUYURULAR

POLİS AKADEMİSİ 9. ULUSLARARASI GÜVENLİK SEMPOZYUMU “BALKANLARDA BARIŞ VE GÜVENLİK” ÇAĞRI METNİ
  28 Mart 2024

Balkanlar bölgesi tarih boyunca jeopolitik önemi haiz bir bölge olmuş ve bu nedenle uluslararası siyaset açısından stratejik bir önem taşımıştır. Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan Balkanlar, Avrupa’nın doğuya açılan kapısı olduğu gibi Asya ve Avrupa arasında önemli bir coğrafyadır. Bölge birçok kültür, din ve etnik kökene sahip milletin buluşma noktası olma özelliği taşımış ve tüm bu özellikleri onu karmaşık bir siyasi arenaya dönüştürmüştür. Geçmiş yüzyıllarda çok sayıda savaş ve güç mücadelesine tanıklık eden Balkanlar, özellikle 19. yüzyıl, iki dünya savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde de dünya siyasetinin merkez noktaları arasında yer almıştır. Tıpkı önceki yüzyıllarda olduğu gibi 21. yüzyılda da söz konusu jeopolitik ve jeostratejik konumunu koruyan Balkanlar uluslararası güvenlik gündeminin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında ve Yugoslavya’nın dağılma sürecinde bütünüyle yeni bir siyasi görünüm kazanan ve bu dönemde köklü bir değişim süreci geçiren Balkanlar, bölgedeki askeri çatışmalar ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda güvenlik tehdidinin ortaya çıktığı bir alana dönüşmüştür. Bu dönem itibariyle ve komşu ülkeler arasında yaşanan çatışmalar, sınır anlaşmazlıkları, etnik/dini/toplumsal/siyasi gerginlikler, radikalleşme ve terörizm vakaları ve küresel ve hibrit tehditlerin ortaya çıkışı bölgenin siyasi, askeri, ekonomik ve toplumsal güvenlik alanlarına doğrudan yansımıştır. Nitekim uluslararası güvenlik gündemi ile bölgenin güvenlik gündemi arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Balkanların ayrılmaz parçası olan Türkiye, bölgede barış ve istikrarın korunmasına ve bölgenin güvenliğine önem vermekte ve katkı sunmaktadır.

Balkanlarda barış, güvenlik ve istikrar ortamının geldiği yeni ve güncel durum konunun ayrıntılı ve bütüncül bir bakış açısıyla yeniden ele alınması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi (UTGAM) tarafından 6-7 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara’da “Balkanlarda Barış ve Güvenlik” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum teması ile ilgili araştırma ve/veya çalışma yapan bilim insanı, uzman, siyasa yapıcıları, siyasa uygulayıcıları, gazeteci ve birçok alandan profesyonel konu ile ilgili tespit, tecrübe ve değerlendirmelerini aktarma ortamı bulabileceklerdir. Balkanlarda barış ve güvenlik konusunun ayrıntılı bir şekilde işleneceği sempozyuma tüm uzman ve araştırmacılar davetlidir.

Uluslararası sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olup ‘‘simultane’’ tercüme hizmeti sağlanacaktır. Sempozyuma bildirileri ile katılmak isteyenlerin sunum başlığını ve 500 kelimeyi geçmeyen özetini “utgam@pa.edu.tr” e-posta adresine göndermeleri rica olunur. Bildiri özetleri; çalışmanın içeriğini yansıtan bir başlık, çalışmanın konusu amacı ve kapsamını açıklayan bir özet metin ve beş anahtar kelime içermelidir. Ayrıca katılımcılar isim, kurum ve unvanlarını içeren bilgilerini özet metnine eklemelidir.

Bildirilerin aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili olması beklenmektedir:

 • Balkanlarda Yerel ve Bölgesel Güvenliğe Yönelik Tehditler
 • Balkanlarda Küresel ve Hibrit Tehditler
 • Balkanlarda Terörizm ve Radikalleşme Tehdidi
 • Balkanlarda Sınır Aşan Suçlarla Mücadelede
 • Balkanlarda İnsani ve Toplumsal Güvenlik
 • Balkanlarda Bölgesel Gerilimlerin Nedenleri ve Barış İnşa Süreçleri
 • Balkanlarda Çatışmanın Önlenmesi ve Barış ve Güvenlik Ortamının Sağlanmasında
 • Uluslararası Kuruluşlar
 • Uluslararası Güvenlik Bağlamında Balkanlar Bölge Çalışmaları
 • Balkanlarda Barış, İstikrar ve Refahın Pekiştirilmesinde Bölgesel İşbirlikleri
 • Balkanlarda Güvenlik Sektörü Reform Süreci
 • Balkanlarda Yerel ve Bölgesel Kapasitenin Geliştirilmesinde Polis Gücünün Önemi
 • Balkanlarda Barış ve Güvenliğin Sağlanmasında Uluslararası Polis Gücünün Rolü
 • Balkanlarda Barış ve Güvenliğin Sağlanmasında Türk Polis Gücünün Rolü
 • Balkanlarda Göç ve Güvenlik
 • Balkanlarda Sınır Yönetimi
 • Balkanlarda Etnik, Dini ve Kültürel Çeşitlilik ve Güvenlik Gündemine Yansımaları
 • Balkanlarda Milliyetçilik
 • Tarihi, Kültürel, Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Yönleriyle Türk-Balkan İlişkileri ve İstikrar ve Güvenliğe Katkısı
 • Türkiye’nin Balkanlarda Yapıcı Rolü ve Uluslararası Barışa Katkısı
 • Balkanlarda Bölgesel Kalkınma ve Güvenlik

 

Önemli Bilgiler


Özet Gönderim Son Tarihi: 02.09.2024


Not: Sadece bildiri özeti kabul edilenlere geri dönüş yapılacaktır.


Sempozyum Tarihi: 6-7 Aralık 2024


Sempozyum Yeri: Ankara


Tam Metin Gönderim Son Tarihi: Sempozyum sonrasında bir derleme kitap çalışması gerçekleştirilecektir. Kitap bölümü olarak katkıda bulunmak isteyen yazarlardan kaynakça dâhil 5000-7000 kelime aralığında bir tam metin hazırlaması beklenmektedir. Derleme kitap çalışmasına yönelik tam metin gönderme tarihi 16.12.2024’tür.


Düzenleme Kurulu


1. Prof. Dr. Şule Toktaş
2. Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çifçi
3. Arş. Gör. Emre Öztürk
4. Arş. Gör. Oğuzhan Akgün
5. Arş. Gör. Yasemin Kaymaz
6. Arş. Gör. Ali Necefoğlu

Polis Akademisi Başkanlığı

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi (UTGAM)

www.pa.edu.tr +90(312) 462 90 85-92 utgam@pa.edu.tr

 

Haber Paylaş